Aktualności

START NOWEGO SEMESTRU!

Nowy semestr już wystartował.

Wciąż można się dopisywać do grup w których są jeszcze wolne miejsca.

OFERUJEMY FANTASTYCZNE PROMOCJE:

- 649 zł- ZAJĘCIA 9:30-11:00

- 699 zł - ZAJĘCIA 15:45-17:15, w piątki i w soboty

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na sprawdzenie poziomu prosimy o kontakt:: 12 429 14 57, 791 034 343, info@3lions.pl.

Regularne powtórki


Aby usprawnić zapamiętywanie materiału z lekcji, zapewniamy naszym Studentom częste powtórki. 6 regularne powtórki.jpg

TEST DIAGNOSTYCZNY: otrzymywany jako pierwsze zadanie domowe. Jego celem jest określenie mocnych i słabych stron Ucznia, tak aby nauczyciel wiedział na jakie aspekty językowe zwrócić szczególną uwagę podczas kursu.

ZADANIE DOMOWE PO KAŻDEJ LEKCJI: nasza platforma E-learningowa zapewnia zadania do ćwiczenia konkretnych zagadnień przestawionych podczas lekcji. Zadania aktualizowane są po każdych zajęciach.

ZADANIA ‘EXTRA’: przeszukaliśmy świat języka angielskiego, tak aby przedstawić najbardziej stymulujące, prowokujące oraz zabawne artykuły, które przystosowaliśmy do nauki języka. Dlatego, od poziomu Elementary do Proficiency, będziesz pracował z autentycznym, nowoczesnym angielskim.

NEXT LESSON REVIEW: każda lekcja rozpoczyna się szybką powtórką materiału z poprzednich zajęć.

REGULARNE E-TESTY: dostarczamy testy powtórkowe (minimum cztery na semestr), aby wzmocnić umiejętności zdobyte podczas kursu oraz aby zilustrować progres w nauce.

TEST SEMESTRALNY: przedstawia ostateczny pomiar postępów w nauce.

Poprzez zapewnianie naszym Studentom tylu okoliczności do powtórki, zachęcamy ich do uczenia się i poszerzania znajomości języka angielskiego.