Aktualności

START NOWEGO SEMESTRU!

Nowy semestr już wystartował.

Wciąż można się dopisywać do grup w których są jeszcze wolne miejsca.

OFERUJEMY FANTASTYCZNE PROMOCJE:

- 649 zł- ZAJĘCIA 9:30-11:00

- 699 zł - ZAJĘCIA 15:45-17:15, w piątki i w soboty

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na sprawdzenie poziomu prosimy o kontakt:: 12 429 14 57, 791 034 343, info@3lions.pl.

Mierzenie postępów


TESTOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Wypełnione po pierwszej lekcji testy diagnostyczne są wnikliwie analizowane, co pozwala celnie rozpoznać mocniejsze i słabsze strony Słuchaczy.

WIDOCZNE POSTĘPY 7 mierzenie postępów.jpg

Nasi Studenci pragną poszerzać swoją wiedzę językową tak szybko, jak to możliwe. Ponadto chcieliby uwidocznić swoje postępy. Aby sprostać ich oczekiwaniom uruchomiliśmy on-line continuous assessment (system oceniania i monitoringu on-line).

Każdy Uczeń posiada indywidualne konto, na którym zamieszczona jest tabela wraz z opiniami nauczyciela na poniższe tematy:

  • Wypowiedzi w czasie zajęć - podstawą oceny są: wymowa, aktywne słownictwo, płynność i zdolność komunikacji.
  • Wyniki z: listeningów, writingów, testów
  • Obecności (%)
  • Wypełnienie zadań domowych (%)

KONSULTACJE

Przynajmniej raz w semestrze odbywają się tutorials – indywidualne konsultacje z nauczycielem. Czas spędzony na wymianie poglądów, analizie dotychczasowych osiągnięć oraz wzajemnej ocenie musi być czasem procentującym w przyszłości. Gwarantujemy, że nie tylko potrafimy mówić jak nikt inny, ale umiemy też słuchać i wyciągać właściwe dla dobra naszych Studentów wnioski.

ZAŚWIADCZENIA

Na zakończenie kursu Studenci otrzymują certyfikat zawierający oceny z poszczególnych części językowych (A – D), procent obecności, wynik testu końcowego (%). Opis nauczyciela (opinie i rady) oraz rekomendację do następnego poziomu.